Welkom op mijn de website !

 

Mijn naam is Ingrid van den Brink en ben een geregistreerd speltherapeut en ook relatie- en gezinstherapeut. Daarnaast geef ik EMDR en werk ik met Symbooldrama.Ik doe mijn werk met veel plezier en heb, al 14 jaar, een eigen praktijk. Vanuit mijn relatie met God , is het voor mij vanzelfsprekend om met de ander over geloofszaken te praten. De Bijbel zie ik als Woord van God. Ook ga ik er van uit dat God de ultieme counselor is en dat hij betrokken is bij en in elk gesprek en elk proces. Indien gewenst is er ook tijd en ruimte voor gebed.

Deze is laagdrempelig is en meestal heb ik ook geen wachtlijst.

Waarschijnlijk ben je je aan het oriënteren op therapie voor je kind of tiener of zoek je hulp bij de opvoeding. Op de website vind je hier mee rinformatie over. 

 

Kinderen en jongeren kunnen niet lekker in hun vel zitten, (ingrijpende) gebeurtenissen meemaken of (psychische) problemen hebben waardoor het thuis en op school niet goed gaat en die er toe kunnen leiden dat de sociale- en emotionele ontwikkeling belemmert wordt.

Ze laten door hun gedrag merken dat het niet goed met hen gaat en dat zij emotioneel vastlopen. 

Dit kan zich uiten in: bedplassen, buikpijn, hoofdpijn, concentratieproblemen, moeite met het uiten van gevoelens, zoals boosheid, en verdriet, te weinig zelfvertrouwen en een negatief zelfbeeld. 

Kinderen kunnen onrustig worden, of zich in zichzelf terugtrekken, Ze kunnen zich onzeker, somber of eenzaam voelen. Anderen kinderen laten het meer zien door agressief gedrag of andere gedragsproblemen.

Ze kunnen last hebben van de nare beurtenissen of traumas, door nachtmerries.

Maar ook moeilijkheden hebben in de omgang met leeftijdsgenootjes, bijvoorbeeld niet kunnen samenspelen, pesten of gepest worden

Er zijn nog wel andere symptomen waardoor de ouder of opvoeder denkt: “wat is er toch met mijn kind? Je wilt dan graag helpen maar het lukt niet. 

Ik wil jullie dan dat steuntje in de rug geven waardoor het wel weer lukt. Soms kan dat door een aantal gesprekken met jullie als ouders en het kan ook zijn dat het kind wat meer nodig heeft en bv. speltherapie een optie kan zijn.