Tarieven en vergoeding

 

Sinds januari 2015 valt jeugdhulp (tot 18 jaar) onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit betekent dat vergoedingen voor jeugdhulp worden geregeld vanuit de gemeente waar het kind of de jongere ingeschreven staat.

Ook al heeft u een verwijsbrief van de huisarts, u dient langs het Centrum voor Jeugd en Gezin of het Wijkteam te gaan. U kunt hier een persoonsgebonden budget (PGB) voor Vaktherapie aanvragen. De ene gemeente zal hier anders mee omgaan dan de andere. Zij kunnen een beschikking afgeven voor Jeugdhulp/Vaktherapie. Uw gemeente kan u hier meer over vertellen.

Komt u er niet uit, neem dan gerust contact met mij op, dan denk ik met u mee over de mogelijkheden en de te bewandelen route.

De gemeenten bezuiningen steeds meer op de jeugdzorg. Maar ook kinderen en jongeren kunnen via de aanvullende verzekering (deels) vergoed worden. 

 

Vergoedingen vanuit het aanvullend pakket

Het is wel mogelijk, afhankelijk van welke zorgverzekeraar en polis u heeft, vergoedt te worden vanuit het aanvullende pakket. 

Therapeuten die via de aanvullende verzekering worden vergoed zijn lid van erkende beroepsverenigingen welke  met de zorgverzekeraars onderhandelen over de vergoedingen.

Ik ben lid van de NVVS, RBCZ, FVB en de NVRG.

Zie ook:

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie

https://www.rbcz.nu/vergoedingen.html

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/speltherapie

 

Bij de start van de therapie doet u er  Goed aan bij uw verzekeraar  te informeren over de aanvullende vergoeding. Vaktherapie valt meestal onder 'psychosociale hulpverlening' en soms onder 'alternatieve therapie'. Het gaat om psychosociale zorg. Weten waar u aan toe bent is ook van belang ten aan zien van het goed verlopen en het kunnen afmaken van de therapie! Mocht u hierover vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op.

Ook andere instanties, zoals een kerkelijke gemeente, de diaconie zijn regelmatig bereid om te helpen met de kosten. 

Ik ben in het bezit van het certificaat “christelijke zorg” en wordt daardoor bij Pro Life vergoed, onder ‘alternatieve therapie’ maar ook onder  ‘christelijke psychosociale hulpverlening’. 

 

Dat het kostenplaatje een belemmering kan zijn is begrijpelijk. Toch kijken veel cliënten verder dan de kosten. De voordelen die zij zien in de onvergoede zorg wegen namelijk absoluut op tegen dit nadeel.

Steeds meer cliënten kiezen voor de mogelijkheid om de behandeling (deels) zelf te betalen.

Zelf betalen gebeurt meestal om één van de volgende redenen:

 • U bepaalt zelf of en wanneer u of uw kind hulp nodig heeft.
 • U kiest zelf de therapeut die bij u en uw kind past.
 • U heeft geen verwijzing van de huisarts of beschikking van de gemeente nodig.
 • U hoeft niet naar de huisarts, wijkteam of het Centrum voor Jeugd en Gezin.
 • U wenst dat u kind geen ‘stoornis’ (diagnose) als etiket opgeplakt te krijgen, die doorgegeven moet worden aan de zorgverzekeraar of gemeente om vergoed te worden.
 • U wenst de privacy van uw kind optimaal te waarborgen omdat u bezorgd bent dat de privacy in verzekerde zorg niet gegarandeerd is.
 • U wil voorkomen dat persoonlijke- en behandelgegevens inzichtelijk zijn voor medewerkers van uw zorgverzekering, DBC softwareleveranciers, databanken, declaratie-instanties, enz.
 • Er worden geen gegevens uitgewisseld met zorgverzekeraars, huisartsen en gemeenten over uw inschrijving en behandeling, tenzij op uw eigen verzoek. Ze kunnen dus ook niet op de verkeerde plek terecht komen. De privacy van u en uw kind is  voor 100% gegarandeerd.
 • In tegenstelling tot de vergoede zorg worden je gegevens en klachten niet doorgestuurd naar de zorgverzekering of gemeente. Ook mogen ze het dossier niet inzien, wat bij vergoede zorg wel mag.
 • Er is geen wachtlijst. U kunt meestal binnen twee weken terecht.
 • Het is mogelijk om maatwerk te leveren. Wat wilt u en wat heeft u of uw kind nodig?
 • Er hoeft niet met protocollen, die de zorgverzekeraars hebben bepaald, gewerkt te worden. Met andere woorden, de behandeling/begeleiding zal helemaal op u/jullie worden afgestemd.
 • We kunnen zo lang doorgaan als nodig en haalbaar is voor u en uw kind. Er zijn geen maximaal aantal sessies.
 • Het maakt niet uit waar u woont of hoe oud u bent.
 • We vallen u niet lastig met verplichte vragenlijsten tenzij we dit zinvol vinden voor de behandeling.
 • Wanneer u zelf betaalt, krijgt u dezelfde kwaliteit, met meer privacy en minder regels.

 

Betaling en afzeggen.                                                                                                                                              

De betaling gaat op basis van een factuur, die u elke maand krijgt. U kunt deze direct contant of via de bank voldoen.

Een afspraak afzeggen kan altijd, maar laat het minimaal 48 uur van tevoren weten.       

Bij afspraken korter dan 24 uur tevoren afgezegd worden de kosten van de geplande afspraak in rekening gebracht.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met mij opnemen. Ook wanneer u de kosten niet kunt betalen, dan is het mogelijk om samen te kijken of we daar een oplossing voor kunnen vinden.   

Zie ook: www.pvpph.nl