Identificatieplicht en BSN in de zorg

 

Sinds 1 juni 2009 geldt er in Nederland een identificatieplicht. De identificatieplicht geldt voor alle zorg, zowel voor kinderen als voor volwassenen, die wordt gedekt door een zorgverzekering.

Als zorgverlener zijn wij vanaf 1 juni 2009 verplicht ons te houden aan de Wet BSN in de Zorg. Deze wet verplicht ons het BSN (voorheen SoFi nummer) van onze cliënten te registreren, controleren, verifiëren en te gebruiken in onze administratie en correspondentie. 

Tijdens de aanmelding zal ik u daarom ook vragen om uw legitimatie en BSN nummer.

Voor meer informatie: Informatiepunt BSN in de zorg en landelijk EPD van het ministerie van VWS, Nictiz en CIBG (www.infoepd.nl).   

 

                                            Afbeeldingsresultaat voor afbeelding identificatie BSN