Symbooldrama

 

Daar waar woorden vaak tekort schieten, biedt deze methode via de verbeelding extra mogelijkheden aan de cliënt om toegang te krijgen tot zijn/haar innerlijke belevingswereld. De vaak onbewuste stemmingen en gevoelens worden "ongemerkt" gesymboliseerd in de dagdromen en de tekeningen. Dit heeft al een (affect-)regulerende functie. Vaak realiseren de cliënten zich pas later, welke waarde en betekenis hun eigen dromen hadden of hebben. Dit stimuleert de zelfreflectie en het mentaliserende vermogen.

Voor kinderen (en soms ook jeugdigen) is het verbeelden vaak gemakkelijker dan het praten. Het dagdromen zelf en het vorm geven hieraan in tekeningen of spel, is vaak al voldoende om meer grip op zichzelf en de wereld te krijgen. Jeugdigen zijn vaak wel benieuwd naar zichzelf en willen de dagdromen vaak ook meer uitwerken en begrijpen.

Het is bij uitstek geschikt voor mensen, die worstelen met problemen, die hun wortels hebben in (vaak vroege) onverwerkte ervaringen en onvoldoende baat hebben bij korte klachtgerichte behandelingen, identiteitsproblematiek, hechtingsproblematiek, onverwerkte trauma's, vroege stoornissen en psychosomatische klachten.

Ook aan kinderen en jongeren die moeite hebben om zich te uiten, soms een vreemde taal spreken, of uit een andere cultuur komen, geeft deze methode een mogelijkheid om hun gevoelens en gedachten te symboliseren in beelden en deze te delen met de therapeut.

Live and dead tree Stock Photos

Zie ook: https://www.symbooldrama.nl/wat-is-symbooldrama