Cursus voor ouders en opvoeders

"Ik ben benieuwd naar jou...!"

Voor wie is deze cursus bedoeld?

Voor iedereen die met kinderen te maken heeft, vormt deze cursus een waardevolle basis.
Dankzij de geleerde vaardigheden kunnen veel problemen en misverstanden worden voorkomen in het dagelijks leven.
In het bijzonder raden we je de cursus aan wanneer je kind niet lekker in zijn/haar vel zit.
Bijvoorbeeld als je kind last heeft van:

  • onzekerheid
  • boosheid
  • slaapproblemen
  • angst
  • zich onbegrepen voelen

Een beter contact met je kind kan net het extra steuntje zijn die jullie nodig hebben

Het doel

Het hoofddoel van deze cursus is dat je kind zich door jou gezien, gehoord en begrepen voelt. Dan ontwikkelt je kind een gevoel van zelfvertrouwen: ”Ik ben oké”. 
Het versterkt tevens een goede band met jou. Dit vormt de basis voor een positieve en gezonde ontwikkeling.
Hieruit kan gewerkt worden aan de door jou gewenste doelen, zoals:

  • het vergroten van het zelfvertrouwen van je kind
  • het voorkomen van conflicten
  • meer plezier met elkaar hebben
  • uiten van gevoelens op een ‘goede’ manier
  • meer zelfvertrouwen ontwikkelen bij de opvoeding van je kind.

In de praktijk blijkt dat ouders dit nastreven in de opvoeding, maar dat het niet gemakkelijk is.

Kinderen blijken inderdaad al vroeg signalen af te geven om gezien te worden. Soms zijn die zo subtiel dat je ze als ouder gemakkelijk mist of net niet goed begrijpt. Je reageert wel liefdevol en goed bedoeld, maar je kind kan zich toch onbegrepen voelen. Zo ontstaan onnodige misverstanden en conflicten.

Veel ouders herkennen dit probleem en willen dit aanpakken…

Cursusprogramma

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van twee uur, waarbij theorie en praktijk met elkaar afgewisseld worden. Je leert vier praktische stappen die je thuis direct in de praktijk kunt toepassen. Elke bijeenkomst komt een stap aan de orde en is er tijd om de ervaringen van thuis te delen. Je krijgt een cursus map met geheugensteuntjes, huiswerk en tips. Aan het einde van de cursus heb je handvatten gekregen en kun je het positieve effect hiervan ervaren in de relatie met je kind.

De ouderbijdrage

De ouderbijdrage is € 100 voor de gehele cursus, inclusief de cursus map, koffie en thee.
In sommige gevallen kan de ouderbijdrage terug ontvangen worden van je verzekering of via stichting 1nP.

Bel of mail gerust, zodat we dit samen kunnen bespreken en uitzoeken.

Informatie/contact

Startdata in januari, april en september.

Locatie: Willem Pijperstraat 25; 2033 RA Haarlem; 
Ben je geïnteresseerd, dan kun je contact opnemen.

De cursus kan ook op locatie, zelfs in uw huiskamer, gegeven worden bij minstens 5 deelnemers. Degene die het organiseert krijgt dan vanaf 50% korting op de cursus. 100% korting bij 8 of meer deelnemers (exclusief degene die het organiseert).

Vader en zoon kijken elkaar aanNoah: "Dat je even naar me kijkt, dat is alles wat ik wil..."