Speltherapie

    bekijk filmpjes  https://www.youtube.com/watch?v=6RkdZDf1jLY

                                                https://www.youtube.com/watch?v=fAgZVcublWc&feature=youtu.be

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen. Speltherapie is een effectief hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen.

Waarom speltherapie?

Voor veel kinderen is het moeilijk om over hun gevoelens, hun woede, verdriet, angst en machteloosheid te praten. Wat zij niet kunnen vertellen in woorden, laten ze vaak wel in hun spel zien. Spel is namelijk de taal van het kind. En als er taal is kan er gecommuniceerd worden. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten en zo hun ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van (nieuw)gedrag. Het is een behandeling waarbij de speltherapeut doelgericht en systematisch het spel van kinderen beïnvloedt om de belemmeringen in hun ontwikkeling op te heffen. Ze biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven.

Hoe werkt speltherapie?

De therapie vindt plaats in de spelkamer. Die is zo ingericht dat het kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te spelen: gezelschapsspellen, een zand- en watertafel, poppen, dieren, voertuigen, teken- en knutselmateriaal, bouwmaterialen, etc.

De basis van speltherapie wordt gevormd door persoonsgericht werken vanuit echtheid, empathie en onvoorwaardelijke acceptatie. Uitgangspunt hierbij is dat het kind met materialen en spelvormen (die hij zelf kiest) aangeeft wat hem bezighoudt.
De speltherapeut speelt met het kind mee en volgt de initiatieven van het kind en leert zo de speeltaal van het kind te begrijpen. Ze verwoordt en benoemt wat er in het spel gebeurt. Ze gebruikt allerlei interventies in het spel om het kind te helpen zijn “wereld weer op orde te krijgen”. De speltherapeut biedt het kind gelegenheid tot het beleven van nieuwe ervaringen en helpt hem emotioneel en cognitief nieuwe inzichten te verwerven.

Gesprekken met de ouders

Een kind maakt deel uit van een gezin, een familie of een gemeenschap. De speltherapie stopt dan ook niet bij het kind. Regelmatig overleg met de ouders/opvoeders is van belang. In deze gesprekken worden ouders geïnformeerd over het proces in de speltherapie of spelbegeleiding. Daarnaast is de informatie van de ouders over hoe het kind thuis functioneert belangrijk voor de speltherapeut om het kind goed te begrijpen. Er wordt met de ouders onderzocht of en hoe de ontwikkeling in de speltherapie te vertalen is in de manier van omgaan met het kind thuis. Vaak helpt het al snel wanneer ouders net op een wat andere manier leren omgaan met het probleemgedrag van hun kind. Advies hierover kan veel stress tussen ouders en kind voorkomen. In de gesprekken kan ook aandacht en advies zijn voor andere opvoedingszaken.

 

Zie ook: www.pvpph.nl