GEMEENTE HAARLEM VERGOEDT VAKTHERAPIE

 

023 Haarlem Politiek - Donderdag 11 juni jl. heeft de gemeenteraad van Haarlem de motie 'Vreemd: Vaktherapie, tussen wal en schip’ aangenomen. Hierdoor  wordt het mogelijk dat ouders met een HaarlemPas en een verwijzing van het CJG de therapie van hun kind vergoed gaan krijgen via de gemeente.


De motie is ingediend door  SP en VVD nadat zij dit jaar meerdere keren gesproken hebben met de 023vaktherapeuten. D66, Actiepartij en ChristenUnie, OPH en HvH ondertekenden de motie ook. De vaktherapeuten zijn erg blij met deze uitkomst: “Wij horen met de vaktherapie ook gewoon thuis binnen de Transitie Jeugdzorg.  We werken met kinderen en jongeren die extra ondersteuning in hun ontwikkeling nodig hebben. Dit kan zijn omdat een kind bijvoorbeeld faalangst heeft, gepest wordt of een pester is. Maar soms zijn er ernstigere problemen zoals een trauma of kinderen autisme of een angststoornis. Precies de problemen bij kinderen waar de gemeente nu verantwoordelijk voor is”.

Speltherapie en de creatieve therapieën zijn als echte doe-therapieën erg geschikt voor kinderen. Kinderen spelen van nature, omdat ze zo verwerken wat ze hebben mee gemaakt of oefenen met sociale vaardigheden. Het is niet voor niets dat vaak het advies gegeven wordt om na een ramp met kinderen te gaan tekenen over de gebeurtenis. Vaktherapie is daarom al decennia lang te vinden in de jeugdzorg, kinderpsychiatrie en speciaal onderwijs. Zolang het binnen de gecontracteerde instellingen gegeven wordt, valt het onder de vergoeding van de gemeente. Maar voor vrijgevestigde therapeuten geldt dat niet. De therapeuten merken dat CJG en scholen steeds minder naar hen verwijzen, doordat zij geen contract hebben met de gemeente. Ouders moeten de therapie zelf betalen. Sommige ouders hebben bij de juiste verzekering het goede aanvullende pakket en krijgen dan een gedeeltelijke vergoeding, maar voor veel ouders geldt dat niet. Zij moeten daarom vaak de therapie eerder stoppen dan goed is voor het kind.

VVD en SP zien de meerwaarde van deze particuliere praktijken, omdat zij passen binnen de doelen van de Transitie Jeugdzorg: betaalbare zorg en in de wijk. Bovendien hebben de praktijken, in tegenstelling de grote GGZ instellingen,  geen wachtlijst en kunnen kinderen snel terecht voor hulp. SP en VVD  willen daarom dat er het komende half jaar onderzocht wordt of per 1 januari 2016 de behandeling bij 023vaktherapeuten voor alle kinderen door de gemeente kan worden vergoed. Op www.023vaktherapeuten.nl is er meer informatie te vinden over de praktijken voor speltherapie en beeldende therapie.

Terenja Dors, woordvoerster 023vaktherapeuten